Sveikinimai

sveikinimai ir linkėjimai visoms progoms. Sveikinimų raktažodžiai: sveikinimai, gimtadienio sveikinimai, sveikinimai gimtadienio proga, sveikinimai jubiliejaus proga, sveikinimai su gimtadieniu. Sveikinimai ir linkėjimai suskirstyti į įvairiausiais kategorijas. Iš viso daugiau kaip 2000 sveikinimų

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam,
Juos atneša greiti laiko žirgai,
O dienos bėga, vis į tolį šaukia
Ir nesustoja, nors labai prašai.Žiemos (vasaros ir t.t.) taku gimtadienis atėjęs Teatneša daug laimės, džiaugsmo valandų, Lai sunkios dienos pralekia lyg vėjas, O laimės valandos lai slenka pamažu.


Saulei atiduok šilumą, vėjui - dainas, žmogui - jausmus, o sau pasilik svajas, kad viską susirinktum, ko trokšta tavo širdis! Su tortadieniu!Tu gimei saulę sutikti rytais,
Išgerti rasos lašą,
Pajausti gyvenimo džiaugsmą.
Tegul (XX)-tą kartą gėlės tau primena, kad atėjai į pasaulį.
Tegul tavo gyvenimas būna, kaip žydinti pieva.
Tegul visur ir visada tave lydi džiaugsmas, meilė ir gera nuotaika.


Ir gerai,kad eini, kad veržiesi, svajoji,
Kad šypsaisi linksmai, arba tyliai verki.
Ir gerai, kad sava širdimi išmatuoji,
laimę, džiaugsmą, kančias, net viltis ateity.
Juk žinai-nebegrįš atgalios kas praeina,
Negali nei sustot, nei palaukt negali.
Gal gerai, jog atrodo, kad metai praeina,
O gyvenimas lieka dar vis ateity..
Su Gimtadieniu..!Tyliai užsimerk įsiklausyk į savo širdį ką kužda ji kai nerandi atsakymo kitur?
Ar tavo nuotaikas jausmus ji girdi kai beldies atsargiai vidun?
Tyliai užsimerk įsiklausyk kas dedasi aplinkui,
Kaip šnabžda medžiai tamsoje
Ir blaškos žvaigždės tyliam nakties danguje.
Tyliai užsimerk pajausk, kaip pildosi svajonės lėkdamos su vėju iš tavos širdies
Kaip dingsta visos abejonės, palikdamos pilnus delnus vilties.
Tyliai užsimerk, pažvelk į savo sielos gelmę, ko trokšta ji, dėl ko gyvuoja.


Už lango ruduo, bet tavo širdyje šiandien pavasaris.
Linkiu, kad visada būtum tokia, kaip šį savo (18-ąji) gimtadienį.Mes Tau Linkime, kad būtumei Laiminga, Kad niekada netrūktų saulės spindulių, Kad kelias kuriuo eisi būtų be vingių, Kad net rožės dėl tavęs žydėtų be spyglių! O jei pavargsi - tai surask šaltinį skaidrų, Bet tokį, kad vanduo suteiktu Tau jėgų, Kad atsigėrus jo užgytų žaizdos, Būtų gera ir smagu!!


Linkiu daug sėkmės ir trupučio nerimo, kad nesustotum ieškoti.
Daug gyvenimo, bet mažai rūpesčių,
Nes gyvenimas duotas tik vienas.
SU GIMTADIENIU!!Apeik kiekvieną pasalą tirpdyk širdyje pašalą,
Saugok savyje pasaką tai Tavo laimės pasaga,
Būk toks jaunas, kaip jaunas kiekvienas pavasaris.


Hey.lt skaitliukas