Sveikinimai

sveikinimai ir linkėjimai visoms progoms. Sveikinimų raktažodžiai: sveikinimai, gimtadienio sveikinimai, sveikinimai gimtadienio proga, sveikinimai jubiliejaus proga, sveikinimai su gimtadieniu. Sveikinimai ir linkėjimai suskirstyti į įvairiausiais kategorijas. Iš viso daugiau kaip 2000 sveikinimų

Saulę didžiulę, Lašą lietaus, Medžio ošimą, Giedro dangaus! Kad norai pavirstų Tikrove gražia, Gėlės žydėtų Tavoj širdyje! Su tortadieniu!Tau atrodo vakar dar maži bėgiojom, Ir aukštyn vis kėlėm rankytes. Šiandien tau metai ilgą kelią dovanojo, O mes tau dovanojame gėles


Jeigu myli amžinybę - gerai sunaudok laiką.
Vakarykštė diena - nebeatšaukiama.
Rytdiena- neužtikrinta.
Tik šiandiena yra tikra, yra Tavo.
Tad būk laimingas kiekvieną dieną,
Nenustok kovoti ir ryžtis,
Ženk per gyvenimą kaip amžinybės spinduliai.
Sveikatos, meilės, ir sėkmės Tau.Pagirdyk medžius, kai šauks iš karščio
Ir jūrą atpažink rudens laše
Tik liūdesio nereikia garsiai šaukti
Nereikia saulės liūdinti nakčia
Nereikia gimt kas dieną, kas minutę,
Ir savyje išsaugoti kitus,
Tegul pro šalį dienos nepradunda
Tegul ilgesnės būna už metus.


Gyvenimas - likimo atspindys, Jis lengvas ir trapus tarsi plaštakė... Tačiau likimo kelią renkasi patsai žmogus, Jo vietą žemėje darbai nusako. Nepasiduok gyvenimo sunkumų sūkury, Ir nepaskęski nesėkmių verpetuos Juk Tu žmogus, Tu viską keist gali, Ir nesvarbu visai, kiek nugyventa metų. Pasiklausyk, ką kužda Tau širdis Nepasiduok, net jei viltis paskutinioji blėsta, Įvertink tai, ką daro dėl Tavęs kiti... Te niekada jausmai nebeatvėsta Atmink, pasiekti užsibrėžtą tikslą gali ne visi, Tik patys atkakliausi ir drąsiausi, Bet juk, žmogau, Tu pats likimo kalvis sau esi Mes linkim begalinės laimės, meilės, nuotaikos puikiausios...Gyvenime mokykis iš upės, kuri skuba,
O kliūtis moka aplenkti gražiais vingiais.
Kantrybės mokykis iš žemės - ją trypia, aria,
O ji tyli ir laukia.
Stiprybės - iš saulės, nors debesys pastoja jai kelią,
Bet ji vėl išsiveržia, šviečia ir šildo.
Su Gimtadieniu.


Be žiedų, be gėlių, be vainikų nuoširdžiai tau laimės linkiu tegul lenkias tau laimė po kojom. Džiaugsmas telydi jaunystės keliu.Lai šie žiedai į užmiršimo taurę
Skandina aitrų nerimą širdies,
Išlikus žiedu sužydėk iš naujo,
Ir niekas Tavo laimės nepalies.


Tegul šie metai tau būna dosnūs meile ir laime, saule ir duona, kupini svajonių, o svarbiausia, kad viskas išsipildytų.Kad žmonės šypsotųs ant vieškelio balto...
Kad saulė žydėtų virš Jūsų galvų...
Kad lietūs nulytų ir skausmą ir kaltę...
Kad sniegas nekristų ant sielos žaizdų...

Kad medžių viršūnėje viltys nutūptų...
Kad vėjai atpūstų geri iš namų...
Kad kartais užsuptų,
Kad kartais užplūstų
Džiaugsmai ir likimai žmonių svetimų...

Kad niekas ir niekur, ir niekaip neskaustų...
Kad niekas nebūtų prie kojų mažu...
Kad viskas iš nieko...
Kad viskas iš naujo...
Kad viskas į gerą...
Kad viskas gražu...


Hey.lt skaitliukas