Sveikinimai

sveikinimai ir linkėjimai visoms progoms. Sveikinimų raktažodžiai: sveikinimai, gimtadienio sveikinimai, sveikinimai gimtadienio proga, sveikinimai jubiliejaus proga, sveikinimai su gimtadieniu. Sveikinimai ir linkėjimai suskirstyti į įvairiausiais kategorijas. Iš viso daugiau kaip 2000 sveikinimų

Laukų žiedai žemai Tau nusilenkia, Nubraukę gailias žiedlapių rasas, Kad puoštų šią Tavų svajonių šventę, Širdy kol meilė žiedlapius suras.Kol esi jaunutė Žydėk kaip žibutė, Nes jaunystės dienos Prabėgs kaip minutė.


Teaušta šis saulėtas Gimtadienio rytas Papuoštas vaikystės žiedais!Gerumas - tai dalykas, kurį duodame nesitikėdami atlygio. Meilė - tai jausmas, kuris skiria žmogų nuo daiktų. Viltis - tai postūmis į priekį. Stiprybė - gebėjimas nepasiduoti ir būti atrama kitiems. Laimė - tai būsena, kai iš veido nedingsta šypsena... Supakuoju šias grožybes ir siunčiu Tau, Gimtadienio proga.


Gyvenimas sudėtingas ir sunkus, gal ne kartą suduš tavo viltys, gal ne kartą ir širdį apvogs, Bet mokėk suklupus pakilti, juk gyvenimas toks nuostabus..!Gimimo dienos proga tegul tau skamba pats gražiausias valsas, pati skambiausia daina. O nebylus mano žodžiai teprimena neblėstantį sveikinimą.


Akis plačiai gyvenimui atvėrė širdies šaukimo einat vedami. Jaunystė Jums dar nuostabiausiai žėri, O ateitis svajonėse vaiski. tebūna ji tokia, kokia svajojot Po linažiedžių tėviškės dangum, Te niekad juodas nerimo rytojus Namų šventumo jūsų nesudrums.Aš tau duosiu rudenį,- Neimk, sakyk man vasara dar nepabodo, Duosiu tau vėjo gūsį,- Jo neimki, juk tau ir žolės šlamesio užtenka, Duosiu tau ((18))-tus metus,- Nesakyk, kad nereikia, tai ne ruduo - negrįš. Tai ne vėjo gūsis,- Neūžaus po langai baltos žiemos vakarais, Ir deja tai ne žolės šlamesys, Nuaidės ir daugiau nebegrįš.


Dievas kiekvienam gimusiam vaikeliui dovanoja žvaigždelę, Tačiau nei vienam nepasako kur ja rasti.. Tada kai gimei ji nušvietė dangų, ir nulėmė Tavo likimą.. Bet, kad likimas išsipildytų ją reikia atrasti. Pagrindinis žmogaus gyvenimo tikslas surasti tą žvaigždelę, Nes joje sutelpa tai kas žmogų padaro laimingu: meilė, laimė, sveikata, pasisekimas.. Galbūt Tu ją jau suradai - tuomet palinkėsiu, jog ji nuolat šviestų ir nepriblėstų. O jei dar tik ieškai, linkiu ją surasti, kad mylėtum, būtum mylima ir amžinai laiminga..Žmogus sukūrė dainą, ji ateina, išeina, ir vėl sugrįžta...
Žmogus sukūrė meilę, ji ateina, išeina, ir vėl sugrįžta.
Žmogus sukūrė žmogų, jis ateina išeina ir nebegrįžta...
O metai taip pat nebesugrįš...
Tad nugyvenk juos taip, kad prisimintum.


Hey.lt skaitliukas