Gimtadienio sveikinimai

gimtadienio sveikinimai, gimtadienis, sveikinimai gimtadienio proga, sveikinimai su gimtadieniu, gimtadienio linkėjimai, sveikinimai gimtadieniui, gimtadieniui

Gimimo dienos proga, siunčiu Tau baltą, vanilinį bučkį su ilgesio razinom, tikėjimo gabaliukais, džiugesio glaistu ir nuoširdumo įdaru.Gyvenime mokykis iš upės, kuri skuba,
O kliūtis moka aplenkti gražiais vingiais.
Kantrybės mokykis iš žemės - ją trypia, aria,
O ji tyli ir laukia.
Stiprybės - iš saulės, nors debesys pastoja jai kelią,
Bet ji vėl išsiveržia, šviečia ir šildo.
Su Gimtadieniu.


Tavo rankose yra trys įvairiaspalvės gėlės: praeitis, dabartis ir ateitis, Gimimo dienos proga dovanoju Tau jas visas... Džiaukis antrąja, neužmiršk pirmosios ir per anksti nenuskink trečiosios...Tai kas, kad smilkiniai jau bala, Tai kas, kad skauda ką ir būna neramu. Gerai, kad širdyje jaunystė nesušala. Gerai, kad tu gyventi, juoktis, dirbti vis gali. Laimingas, kad ištiest pagalbos ranką. Patart, paguost, padėt gali, Kad tau vis dar jėgų užtenka. Ir nuovargio perdaug dar nejauti. Te neužgesta tavo laimės švyturys. Te nepavargsta stiprios rankos ir širdis. Laiminga(as) būki visada su jauna šypsena veide.


Tebūna visko ... visko žmogui reikia, O kad laimingas būtum - tiek nedaug Jei nori, kad sėkmė ateitų Tu garsiai, garsiai ją pašauk! Ir nebijok nusišypsoti žmogui, Rimtumo jau ir taip per daug, Tuomet pasaulis geras pasirodys Ateis ir laimė, lyg švelni daina ...Aš palinkėsiu tau dienų, Kurių tau mėnesiams užtektų, Kurios pavirstų į tikrovę. Aš palinkėsiu tiek mažai vargų Ir džiaugsmo daug be galo.


Mes Tau Linkime, kad būtumei Laiminga, Kad niekada netrūktų saulės spindulių, Kad kelias kuriuo eisi būtų be vingių, Kad net rožės dėl tavęs žydėtų be spyglių! O jei pavargsi - tai surask šaltinį skaidrų, Bet tokį, kad vanduo suteiktu Tau jėgų, Kad atsigėrus jo užgytų žaizdos, Būtų gera ir smagu!!Negailėjo žiedų Tavo šventei Baltaskarė speiguota žiema. Šerkšno pasakoj medžiai Tau lenkias, Snaigių žiedlapių žemė pilna. Jos ateis nusilenkt Tavo šventei, Švelniai skruostus abu pabučiuos, Laimei, džiaugsmui ir gėriui gyventi Tikrovėj linkės ir sapnuos.


Pavasario daigelio žalio, Saulutės šilumos, Gyvenime tiesaus kelelio, Mamytės šypsenos, Beauštančio laimingo ryto, Gerų draugų šalia, Ir visko, ko širdelė geidžia gimimo dienos proga !Tyliai užsimerk įsiklausyk į savo širdį ką kužda ji kai nerandi atsakymo kitur?
Ar tavo nuotaikas jausmus ji girdi kai beldies atsargiai vidun?
Tyliai užsimerk įsiklausyk kas dedasi aplinkui,
Kaip šnabžda medžiai tamsoje
Ir blaškos žvaigždės tyliam nakties danguje.
Tyliai užsimerk pajausk, kaip pildosi svajonės lėkdamos su vėju iš tavos širdies
Kaip dingsta visos abejonės, palikdamos pilnus delnus vilties.
Tyliai užsimerk, pažvelk į savo sielos gelmę, ko trokšta ji, dėl ko gyvuoja.


Hey.lt skaitliukas