Krikštynų sveikinimai

krikstynu sveikinimai, krikstynoms, sveikinimai krikštynoms, krikštynų

Būkit jūra gerumo, švelnumo ir meilės,
Kur galėtu plukdyti mažylis laivus.
Jūsų pasakų skliautais vaikystę nuvedęs
Jis užaugtu protingu, laimingu žmogum.

Būkit jūra bekraštė, išliejusi meilę,
Kur galėtų braidyti mažylis dažnai.
Ir išgirskit, jam krykštaujant, vaikišką laimę-
Būkit savo mažyliui artimiausi draugai!*** Krikšto tėvų sveikinimas krikšto dukrai ***

Sveikinam Tave, Dukruže,
Su saulėtekiais rausvais,
Su audra, kur bangos lūžę
Plaukia buriniais laivais.

Linkim Tau sparnuoto skrydžio,
Mėlyno vilčių dangaus
Ir svajonių tokio dydžio,
Kokios būna tik žmogaus.

Mylim Tave, Krikšto Dukra,
Viliamės tokios lemties,
Kurios siekiai nesuzlunga,
Nes jai Dievas kelią ties.


Nepamirštamas rytas Krikštynų,
Kai vitražų šventuosius languos
Apipylė Jus Viešpats iš tyrų
Taurumu Dievo Dvasios šventos.

Jo šaltiniuos semiu meilės versme
Ir saulėtą palaimą nešu.
Rytmetinę bažnytinę giesmę
Dovanoju iš rankų Krikštu.

Spinduliuojanti saulė nušvito
Dėl dvasingo gyvenimo ryto.Krikšto tėveliams palinkėsim sėkmės,
Jie rūpintis krikšto vaikeliu turės,
Paguosti nelaimėj ar dalintis džiaugsmais,
Visad patarti, būt geriausiais draugais.


*** Kvietimas ***
20XX m. liepos xx d.
Kviečiu Jus pasidžiaugti su manimi Krikštynų švente.
Noriu, kad šią svarbią mano gyvenime dieną
Lydėtumėte ir taptumėte mano Krikšto tėveliais.

Šventės pradžia xx val.
Vilniaus šv. Onos bažnyčioje

... (vaikučio vardas) ir tėveliai.Krikšto dieną prisiminę, sveikinam, Sūnau, Tave.
Auk tėvynei Tu didvyriu – būki ten, kur šauks garbe.
Mums, Sūnau, nebūsi mažas, nes juk vyras Tu esi.
Būk gyvenimui ne pažas… Tu Karalium būk širdy.

Didžiadvasis, gailestingas – gerumu pasižymėk.
Niekada nebūk klastingas – jei mylės ir Tu mylėk.
Gerbdamas kiekvieną žmogų, tapsi pats didžiu žmogum,
Tik tarp tikrų dvasios lobių rasi sau tyrus turtus.

Tave kimine per Krikštą, rodom Tau mes „Dievo pirštą“ -
Paklausyk antrų tėvų ir laimingas būsi Tu.


***Krikšto tėvų sveikinimas krikšto dukrai***

Atėjus iš po Motinos širdies,
Iš tikrojo lietuviškumo –
Apdovanota Tu sparnais vilties,
Dvasia beribio padorumo.

Mes džiaugiamės augindami Tave
Darželiuose tarp žalių rūtų,
Kad Tavo lūpose skambi daina
Ramybe tėviškėlei būtų.

Kol žalią žemę dukterys mylės
Ir užaugins vaikuos tėvynę –
Nė vienas Krikšto lašas neišnyks,
Tautoj išugdęs lietuvybę.Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės,
Žaislai prasijuokia kartu su tėveliu.
Mažuti, stiebkis, auk didutis,
Tavęs daug laukia nuostabių dienų.


***Draugams***

Dėkui už rūpestį, meilę, už šiltą draugystę,
džiaugiamės, kad esate mūsų draugais.
Dėkui už prisiimtą atsakomybę,
tapus mūsų sūnelio/dukrytės krikšto tėvais.Jei tik galėčiau,
Nuskinčiau mėnulį iš nakties tamsaus dangaus.
Jei tik galėčiau,
Nusegčiau visas žvaigždes, kurias patiesčiau tavo sapnuose.
Jei tik galėčiau,
Neščiau ant savo delnų tave per gyvenimo kelią, kurį deja ,
Tau pačiai įveikt reikės, dukrele.


Hey.lt skaitliukas