Kūčių sveikinimai

kūčių sveikinimai,sveikinimai kūčioms, linkėjimai kūčių proga, kūčių palinkėjimai, gražūs sveikinimai kūčioms, kucios, kuciu sveikinimai, kucioms

Užgimimo stebuklo sulaukus,
Prakartėlė nušvito džiaugsmu,
Jam pašvęskim ką turim brangiausia.
Ir atgimkime dvasioj kartu...
Su šv.KūčiomRamų vakarą Kūčių
Šneka zuikiai puikiai du,
Morkytes sau krimsdami
Linki jie smagių Šv. Kalėdų!


Šiandien pati nuostabiausia šventė - Kūčios,
Tai visų troškimų išsipildymas.
Tad linkiu tau visko, ko labiausiai dabar reikia,
Ir šią naktį, kai ateis vidurnaktis,
Tyliai tyliai iš dangaus nusileis stebuklingos snaigės,
Kurios išpildys tavo troškimus.
Nepraleisk progos,
Juk tai vienintelė tokia diena per visus metus!
Ir nepamiršk pasveikinti savo brangiausių draugų,
Juk jie suteikia tiek džiaugsmo, bei vilties.
Su Šv. Kūčiom!Vėl susitiksime visi prie švento stalo,
Su šiluma ir meile širdyse
Su ilgesiu ir viltimi dalindami plotkelę
Linkėsime ramybės mūsų namuose
Su Kūčiom!!


.. Sutemų gniūžtes į langus mėto
Kas jisai, tas keistas juokdarys?
Aš prašau, kad Dievas jam padėtų,
Jis tikriausiai taip ir padarys,
Kad lėtai per visą naktį snigtų,
O ryte pragystų vyturys.
Aš prašau, kad Meilė nepaliktų,
Ji tikriausiai taip ir padarys,
O Kalėdų žvaigždės neužgestų,
Ir languos spindėtų žiburys.
Aš prašau, kad mus Viltis surastų
Ji tikriausiai taip ir padarys.Kai Kūčiukai jau šalti ir visi visi girti,
Santaklauso nenuvilk ir šiandien nenusimink,
Kad mėsos šiandien negausi,
Bet už tat pasmaližiausi.
Jei nemegsti saldumynų tai išgerk raudono vyno,
Gal apsvaigsi truputuką, gal išgersi dar stikliuką.
Tik per daug neprisigerk ir eglutės nenuversk..
Su Kūčiom..


Tegu šventinių žvakių liepsnose sudega visi vargai ir nesekmės, o ugnies šiluma Kūčioms teatneša santarvę, meilę ir tikrus draugus..Kūčių stalas žvakelėm mirgės Metų vargas atrodys toks lengvas, O namai prisipildys Tikėjimo, gėrio versmės. Tu ištieski kažkam artimam Nuo darbų gal pavargusią ranką Ir širdingai linkėk Susitaikymo, ramybės, vilties.


Kūčių vakarą - ramybės sielai, Kalėdų rytą - džiaugsmo širdžiai, Naujųjų metų naktį - spindinčios laimės, visą gyvenimą - Dievo palaimosGumšuoja miškas. Kur ne kur trobelė Atakusi nykiai švytinčiais langais. Šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės, Tarytum plazdančios ant stalo žvakės Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys, Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai.


Hey.lt skaitliukas