Moters dienos sveikinimai

moters dienos, su kovo 8, kovo 8-aja

Mielosios moterys,
Jūs - nuostabiausias Visatos lobis,
Iš Jūsų gimsta visa, kas puosia ir taurina pasauli,
Suteikia jam dvasingumo.

Žemėje būtų daug tuštumos,
Jei nebūtų Jūsų nesamos Šviesos, Meiles, Vilties ir Tikejimo,
Kad rytojus būtų gražesnis ir saugesnis: Jūsų vaikams, artimiesiems ir Jums pačioms.

Būkite laimingos, jausdamos buvimo šioje žemėje prasmę.
Būkite mylimos ir mylinčios.
Tegul Jūsų darbus lydi sėkmė, o svajones - sparnai.Jūs gražios, kaip Deivės,
Jūs lepios, kaip gėlės,
Jums reikia daug meilės
Ir daug šilumos...........
Šią dieną Jums žydi pavasario gėlės.
Daug džiaugsmo ir Meilės
Visoms visada.....
Su Kovo 8-ąją mielos Moterys


Velniop darbą,velniop vyrą!
Šiandien mūsų diena yra!
Gerkim šampą, gerkim vyną,
Pabučiuokime kaimyną.
Pamirksėkim svetimam,
Šiandien viskas mums bim bam.
Su kovo 8Žydėk kaip visos gėlės žydi,
Ir būk jauna jauna.
Atleis, kad laimės Tau nepalinkėjom,
Gėlė laiminga būna visada.
Tegul visuomet šypsosi Tau saulė,
Tegul visuomet neduoda Tau liūdėt.
Motinos dienos proga dovanojam laimės saują,
Ir viso to ko Mamai galima linkėt.


Kampuose raudonos gėlės,
Ant stalo baltos servetėlės.
Šampanas liejas kibirais
Su bobų diena po velniais!Moteris gyvenimą ir džiaugsmą lemia,
Vyrą meilės potvynyje paskandinus.
Moterį todėl turi mylėt kaip žemę –
Žemėje gyvent ir žvelgti į žvaigždynus;

Nes dėl žvilgsnio, besiskverbiančio į tolį,
Dėl žvaigždžių, kurių kelius jisai ištyrė,
Dėl sapnų, kurie nuo jos dienų nutolę,
Moteris didžiuojasi ir myli vyrą.

Jos gyvenimas yra sunkus ir kietas,
Bet jinai išmoko jį lengvai panešti.
Vien tik vyras nesuranda žemėj vietos:
Ir, pagrimzdamas į nerimą bekraštį,
Neretai praeina saulę ir žvaigždes,
Tuštumon įsmeigdamas akis liūdnas.
*** V. Mačernis ***


Su pirmaisiais pavasario varpeliais,
Su pirmąją vyturėlių giesme.
Laimės, džiaugsmo, sveikatos ir energijos
Linkiu kovo 8-osios proga.Moterys - gėlės,
Vyrai - vanduo,
O kad tos gėlės žydėtų
Reikia kuo dažniau keisti vandenį.
Su moters diena!


Uždekim pačios sau žvakes ir prisipilkim taurę vyno
Ir nuo pat ryto imkim švest, kad vakare mus atsimintų vyrai.Mergina - tai kulka, kuri trenkia i galvą, pereina per sirdį, muša per kišenę ir išeina kada nori...


Hey.lt skaitliukas