Velykiniai sveikinimai

velykinai sveikinimai, velykos, sveikinimai velykoms, velyku sveikinimai, linkėjimai velykų proga, palinkėjimai velykoms, velykų

Tegul Kristaus prisikėlimo šviesa aplanko visų Jūsų namus.
Tegul netrūksta darnos ir skalsos prie stalo.
Prisiminkite, kad tas, kas juokiasi, visados nugali verkiančius.Žinia išsvajota sielą gaivina,
Džiaugiasi žmonės, žydi gėlynai,
Maldos karščiausios plaukia į dangų -
Šventos Velykos visus aplankė !


Pavasaris žiedais išpynė Velykų šviesų taką.
Ankstyvą rytmetį per jį Prisikėlimo saulė teka.
Su ŠV. Velykom!Laukais, nusėtais pienėm geltonom,
Velykos atlėkė pavasario taku,
Atnešdamos visoms žmonių kartoms
Prisikėlimmo dovaną, apjuostą saulės spindulių.
Te tavo dienos būna pakylėtos
Atbundančios jausmų šviesos.
Toks paprastas ir šventas rytas,
Jo rasose Velykos prausia saulės zuikučius.
Pažvelk naujai į grožį, jau neregėtai neregėtą,
Tegu jisai prikels naujam gyvenimui
Užgesusius jausmus.


Du gaideliai žirnius kūlė, jų kiaušiniai susidūrė!
Pirmą dieną mėlynavo, antrą dieną pažaliavo.
Mainėsi visom spalvom!
Su Velykom! Su šventom!Gaivi, lyg pavasario vėjas,
Alsuojanti meilės dvasia,
Šviesiausioji šventė artėja
Pasveikinkim ją mintyse,
Sudėkim į maldą karščiausią
Plakimą kiekvieno širdies,
Su Jėzum kartu prisikelkim,
Ir sielas palaima užlies...
Su Šv. Velykom!


Su saulės spinduliu pirmuoju,
Su džiaugsmo šypsenom veiduos
Velykų rytmetį ankstyvą
Suklupsime šventos maldos,
Kurią kuždės ne lūpos.
Širdys žodžius švenčiausius atkartos!
Laimingi būkite sulaukę
Prisikėlimo valandos!Juk dovanos pavasaris gegužę,
Sugrįš vėl paukščiai,
Sužydės žiedai...
Tegul šv. Velykų varpo dūžiai
Širdy palieka laimę amžinai...
Su šv. Velykom!


Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
Su šv.Velykom!Pažadinus kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą.
Prikėlė žolę, medį, plūkės žiedą ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda...
Su šv.Velykom!


Hey.lt skaitliukas