Velykiniai sveikinimai

velykinai sveikinimai, velykos, sveikinimai velykoms, velyku sveikinimai, linkėjimai velykų proga, palinkėjimai velykoms, velykų

Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą, Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda. Atpirkėjui lenkias obelys už lango, Vyturio giesmelė kyla jau į dangų. Kai varsom auksinėm žemė puoštis ima, Varpas visus šaukia į prisikėlimą. Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia. Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.Kai girtas viščiukas margutį ridena, o boba ateina su šnapso bonka ir baltas arklys palei langą vaidenas, žinok kad Velykos jau lanko Tave!


Ridu ridu marguliuką Atvelykio takučiu. Nupiešiau ant jo paukščiuką, Kad užtektume dainų, Kad žydėtų mūsų dienos, Darbus laimintų dangus, Kad sugriūtų kreivos sienos, Kai tekės sėkmės medus.Kadagys žaliuoja, Šviečia saulė skaisčiai, Lyg auksinės gėlės Spindi velykaičiai.


Girtutis zuikutis ridena baronką. Velykų bobutė atbėga su bonka. Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną, Kad primintų , jog šiandien gertum ne pieną.Nerimuosiu as eiluciu, Nes nemoku to daryt. Tau linkiu skaniu marguciu, Ta galiu as pasakyt! Su. Sv Velykom!


Per žolytę ar per sniegą Mažas vežimėlis rieda. Traukia jį gražus arkliukas, O vairuoja jį viščiukas. Linki laimės ir sveikatos, Siūlo brendžio prie arbatos. Su Velykom!Vaisių stalas ir bonkutė, skanus tortas ir silkutė, galvos skausmas, skrandžio ydos.... tai vadinasi Velykos.


Per pievą, per lauką, per ošiančią girią, Velykos kaip paukštė giedodama skris, Ir visa, ir visa kas rudenį mirė, Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims...Ėjo senis į namus, nešė savo kiaušinius. Tik staiga jisai paslydo, ir kiaušiniai jo iškrito! Kaip bobutei pasakyt, kad nebus jai ką dažyt? Su Šv. Velykom!


Hey.lt skaitliukas