Sveikinimai vestuvių proga

vestuviniai sveikinimai, vestuviu, vestuves, vestuvių, vestuvės, sutuoktuviu sveikinimai, sutuoktuvių

Priimkit pagarbą, priimkit švelnų žodį Priimkit spalio tylą laukuose, Kaip gera šiandien mums Visiems žinoti, kad didi šventė Ir nerimas Jūsų širdyse. Jums už užauginimą - Artojo triūsas ir poeto eilės, Žvaigždžių mirgėjimas Bendro gyvenimo keliuos, Ar būtų tiek giedros be jūsų meilės tėvystės ir motinystės pareigos šventos!Pasukot šiandien Jūs į naują gyvenimo kelią, Jame bus džiaugsmo ir liūdnų dienų, Bet jokie rūpesčiai užtemdyti negali Gaivaus plakimo mylinčių širdžių. Tas kelias Jus į priekį šauks, Jūs eisite ilgai, labai ilgai. O kai bus liūdna nuotaiką praskaidrins Vaikučių švelnūs ir linksmi balsai. Mes linkime Jums - gyvenkite laimingai, Tegul netruks Jums saulėtų dienų. Te Jūsų židinį namų vis šildys Draugystė, meilė ir darna Kartu būkite laimingi.


Mamyte, ar prisimeni, kai augau aš ant tavo kelių, Kaip mūs darželyje baltieji jazminai! Tiesa, tada Tu nesumerkdavai akelių, Ir verkiančią dainomis raminai. Ir laime mums tada žydėjo dienos, Ir džiaugsmą nešė bręstantys javai. Ir nežinojau aš, kas liūdesys per vienas Nes visad, mama ,būdavai linksma. Dabar ruduo. Ir medžių krenta lapai Ir jazminai baltieji nepražys. Ir aš žinau, brangi Mamyte, Jaunystės dienos niekad nesugrįš. Palaiminki mane, Mamyte, Į tolį kelio išlydėk Ir lauk parimusi prie vartų, Tiktai, žiūrėk, nebeliūdėk. Ir aplankysiu dar tave ne kartą Kada naktis ant pliko lauko snaus. Kai vakaras užskleis pavėsį, Kai rytas naują sapną aus. Pamoki man ranka prie vartų, Laimingo man gyvenimo linkėk. Neverki, neliūdėk, Mamyte, Laimingi būsim, patikėk !(laiškas) Ir vis dėlto aš jus sugundžiau. Linkiu šėtoniškos laimės. Vėlei laukiu Jūsų savo valdose, nes man reikalingi specialistai su patyrimu. Butas bus suteiktas trečiame smalos katile. Šėtonas


Štai užgeso viena Jūsų gyvenimo žvaigždė. Ne, ne... neužgeso, ji tik dar aiškiau , skaisčiau suspindėjo. Tegu ji šviečia Jums visą laiką ryškia gyvenimo liepsna, tegu ji atveria duris į pasaulį, kuriame pilna gyvenimo žiedų. Daug laimės Jums.Būkite vienas kitam saulė - ji kelia nušviečia. Būkite vienas kitam rasa - ji dulkės nuo kaktos nušluosto. Būkite vienas kitam vandeniu - jis ištroškusį pagirdo. Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų.


Kai paukščiai gers dangaus žydrynes gaivą,- Mylėkit vienas kitą. Kai vies1ulai ims siausti Ir negandom dangus pajuos,- Laikykit vienas kitą. Kai laiko rūdys bandys pagraužti Jūsų meilę,- Matykit vienas kitą. Kai džiaugsmas degs, Ar skausmas maus Jums širdį,- Girdėkit vienas kitą.Suradę meilę, ją branginkit Tegu su metais ji tvirtės Ji - ne atodūsiai jausmingi Ne kuždesiai vidur nakties. Drauge gyvenimą praeinant Bus visko: vėjų ir speigų Juk meilė panaši į dainą, O ją sudėt labai sunku.


Mylėkite viens kitą iš širdies, Ir gelbėkite, ir ginkite viens kitą. Tiktai išėję į gyvenimo kelius, Jūs neužmirškit šito krašto. Kuriam užsiauginote sparnus, Kuriam pažinot meilės raštą. Ir neužmirškit jūs šitų žmonių Kurie Jums laimės ir sėkmės linkėjo, Kurie Jums širdį nešė dovanų Ir į svajas įpynė Nemuno vėją. Mes linkime mylėt tvirtai viens kitą, Ir drąsiai žengti gyvenimo keliais, Sukurti gražų ir saulėtą rytą, Su meilės ir ramybės spinduliais. Juk kartais būna ir takai nelygūs, Ir apsiniaukęs rudenio dangus. Ir kartais žodžiai, lyg erškėčiai dygūs, Užtemdo tai, kas buvo taip brangu. Bet kai tvirtai mylėsite viens kitą, Ir gerbsite viens kito troškimus, Tai laimė nekviesta ir neprašyta, Kasdien pabels į Judviejų namus.Tiktai žiedus, tiktai saulės spindulius namo parneškit Tik džiaugsmą dovanokit viens kitam. Juk sunku surasti laimę, O prarasti ... O prarasti šimtą kart lengviau.


Hey.lt skaitliukas